Alma Lindeberg och Gunnel Åström på Pickala, 1924–1925. Fotograf: Bernhard Åström. SLS/Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling

Arkivsamlingar

I våra samlingar hittar du arkivmaterial om liv på svenska i Finland.

Samlingarna innehåller person- och släktarkiv, gårdsarkiv, teaterarkiv, samfundsarkiv, uppteckningar om folkkultur, namnskick och språk, information om immateriellt kulturarv och näringar, ett stort antal fotografier från olika typer av miljöer, samt inspelningar av bland annat dialekter, folkliv, folklig musik och dans.

Materialet består i huvudsak av handskrifter, uppteckningar, frågelistsvar, inspelningar, noter, fotografier och kartor. De tidigaste dokumenten är från 1500-talet, men tonvikten ligger på andra hälften av 1800-talet och fram till i dag.

Vår arkivverksamhet erhåller statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Sök i vårt material

Du hittar vårt arkivmaterial på sls.finna.fi.