Ingenjör Esko Paalanen besöker Vörå folkhögskola Norrvalla, 1967. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Årsrapporter

I vår årsredovisning kan du läsa om vår verksamhet och det ekonomiska utfallet under året som gick.
I hållbarhetsrapporten kan du läsa om vårt arbete med ansvarsfullhet och hållbarhet, både inom placerings- och den övriga verksamheten.

Årsredovisning 2023

Hållbarhetsrapport 2023

Årsredovisning 2022

Tillgänglig årsredovisning 2022

Hållbarhetsrapport 2022

Årsredovisning 2021

Hållbarhetsrapport 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014