Vår ledningsgrupp

Ledningsgruppen koordinerar arbetet i våra sektorer arkiv, forskning, utgivning, ekonomi och förvaltning, strategi och it samt kommunikation.

Porträttbild av Björn Teir.

Björn Teir

verkställande direktör
politices magister

050 553 51 08
bjorn.teir@sls.fi

Björn Teir

Övriga centrala uppdrag

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr, styrelsens vice ordförande
Helsingfors universitet, medlem i styrelsens fastighetsutskott
Helsingfors universitetsfastigheter Ab, styrelsens vice ordförande
Kelonia Ab, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring Ab, ordförande i placerings- och riskutskottet
Veritas Pensionsförsäkring Ab, styrelsemedlem

Porträttfoto av Patricia Berg

Patricia Berg

utgivningschef
filosofie doktor

041 548 8222
patricia.berg@sls.fi

Patricia Berg

Övriga centrala uppdrag

Egyptologiska Sällskapet i Finland rf, vice ordförande

Porträttfoto av Christer Kuvaja

Christer Kuvaja

forskningschef
docent

040 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

Christer Kuvaja

Övriga centrala uppdrag

Genealogiska samfundet i Finland, styrelsemedlem

Porträttfoto av Kristina Linnovaara

Kristina Linnovaara

arkivchef
filosofie doktor

040 168 8088
kristina.linnovaara@sls.fi

Kristina Linnovaara

Övriga centrala uppdrag

Pressarkivföreningen rf, styrelsemedlem

Porträttfoto av Jonas lång

Jonas Lång

kanslichef
vicehäradshövding

045 657 7422
jonas.lang@sls.fi

Jonas Lång

Övriga centrala uppdrag

Svenska Teaterförening i Finland rf, styrelsemedlem
Pressarkivföreningen rf, styrelsesuppleant
Christine och Göran Schildts stiftelse, styrelsemedlem

Porträttfoto av Marika Mäklin

Marika Mäklin

kommunikationschef
politices magister

040 739 0149
marika.maklin@sls.fi

Marika Mäklin

Övriga centrala uppdrag

Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut rf, styrelseordförande

Porträttfoto av Ninny Olin

Ninny Olin

ekonomichef
ekonomie magister

040 765 8774
ninny.olin@sls.fi

Ninny Olin

Övriga centrala uppdrag

Stiftelsen Wilhelminahemmet–Wilhelminakoti sr, styrelsemedlem

Porträttfoto av Jennica Thylin-Klaus

Jennica Thylin-Klaus

strategichef
filosofie doktor

050 343 4750
jennica.thylin-klaus@sls.fi

Jennica Thylin-Klaus

Övriga centrala uppdrag

Litteraturbanken, styrelsemedlem
Schildts & Söderströms, styrelsemedlem