Werna Ulfves på ett gatukafé i Taormina, 1967. SLS/Werna och Anders Ulfves arkiv

Logotyp och namn

Vårt namn

Så här heter vi på olika språk:

  • svenska: Svenska litteratursällskapet i Finland
  • finska: Svenska litteratursällskapet i Finland
  • engelska: Society of Swedish Literature in Finland
  • tyska: Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland

Vår logotyp

SLS logo består av en symbol (krans med bokstäverna SLS i mitten) och tillhörande text. Använd logon så här:

  • Beroende på bakgrundsfärg kan logon användas i färg, svart eller vitt.
  • Ändra inte på formen, avstånden eller proportionerna i logon.
  • Om andra logotyper finns med i materialet ska SLS logo vara minst lika stor som de övriga.

Har du frågor?

Undrar du något om användningen av vår logotyp eller vårt namn? Kontakta kommunikationschef Marika Mäklin