Vasa Telefons nya central i Gerby, 1964. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Kontaktuppgifter

Vi har kontor i Helsingfors och i Vasa.

I Helsingfors har receptionen öppet 9–16 alla vardagar. Du når oss på +358 9 618 777 eller info@sls.fi. Öppettider för arkivets kundtjänst i Helsingfors och Vasa hittar du här.

Arkiv

Har du frågor om arkivmaterial eller besök i forskarsalen?

Forskning

Har du frågor om stipendier, understöd eller pris?

Utgivning

Har du frågor om våra utgåvor?

Folkmusik

Har du frågor om folkmusik eller folkdans?

Hyresbostäder

Har du frågor om hyresbostäder? Kontakta disponentbyrå Estlander:

Kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp

Björn Teir

verkställande direktör
+358 50 553 51 08
bjorn.teir@sls.fi

Rosita Wiberg

vd-assistent
+358 50 522 7176
rosita.wiberg@sls.fi

Patricia Berg

utgivningschef
+358 41 548 8222
patricia.berg@sls.fi

Christer Kuvaja

forskningschef
+358 40 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

Kristina Linnovaara

arkivchef
+358 40 168 8088
kristina.linnovaara@sls.fi

Jonas Lång

kanslichef
+35845 657 7422
jonas.lang@sls.fi

Marika Mäklin

kommunikationschef
+358 40 739 0149
marika.maklin@sls.fi

Ninny Olin

ekonomichef
+358 40 765 8774
ninny.olin@sls.fi

Jennica Thylin-Klaus

strategichef
+358 50 343 4750
jennica.thylin-klaus@sls.fi

Nina Stark

ledningens assistent
+358 40 561 8518
nina.stark@sls.fi

Epost: fornamn.efternamn@sls.fi

Arkiv

Nathalie

Kjellman

Mona

Rautelin

Fredrica

Nyman

Annika

Richard

Camilla

Englund

Catarina

Harjunen

Katja

Koskinen

Ilmari

Sivonen

Mathias

Nordmyr

Jacobina

Ek

Mirva

Virtanen

Kristina

Linnovaara

Pia

Uppgård

Johan

Pyy

Anna

von Bonsdorff

Lisa

Södergård

Monica

West

Marie

Lönnblad-Björkholm

Synnöve

Svanström

Nelly

Laitinen

Maria

Miinalainen

Sanna

Jylhä

Maria

Vainio-Kurtakko

Kai

Martonen

Marie-Louise

Sundström

Yrsa

Lindqvist

Petra

Hakala

Pamela

Gustavsson

Martin

Ginström

Katja

Hellman

Niklas

Nyqvist

Pia

Lindholm

Marika

Rosenström

Susanne

Österlund-Pötzsch

Ekonomi & förvaltning

Emma

Jönsson

Magdalena

Lönnroth

Ingela

Nygård Jungar

Marcus

Orlo

Elina

Pitkonen Piguet

Marina

Bergheim-Ahlqvist

Kaisa

Luoma

Ninny

Olin

Margareta

Selén

Kristian

Gerkman

Hans

Wiljanen

Forskning

Karin

Kvikant

Tara

Nyberg

Sandra

Waller

Carina

Frondén

Annika

Borgström

Malin

Stengård

Hilda

Forss

Kajsa

Rytikoski

Daniel

Kawecki

Christer

Kuvaja

Nina

Edgren-Henrichson

Kommunikation

Tuuli

Rajavuori

Isaac

Jyväsjärvi

Emma

Tuominen

Tove

Huldén

Andrea

Aalto-Granberg

Linda

Cantell

Marika

Mäklin

Thomas

Weckström

Roger

Karlsson

Agneta

Rahikainen

Janne

Rentola

Ledning

Nina

Stark

Björn

Teir

Rosita

Wiberg

Jonas

Lång

Strategi & it

Emilia

Broman

Stefan

Bergholm

Jennica

Thylin-Klaus

Rasmus

Ek

Niklas

Labart

Utgivning

Elliot

Örndahl

Pieter

Claes

Jens

Grandell

Kira

Pihlflyckt

Charlotte

Cederbom

Sebastian

Köhler

Maren

Jonasson

Hanna

Riska

Carola

Herberts

Katarina

Pihlflyckt

Nora

Ervalahti

Malin

Bredbacka-Grahn

Hedvig

Rask

Patricia

Berg

Antti

Pokela

Magnus

Nylund

Telefonväxel

Vår telefonväxel är bemannad måndag–fredag kl. 9–16.

+358 9 618 777
info@sls.fi