Författarbostäder

Vi förvaltar två författarbostäder, Diktarhemmet i Borgå och Abrams i Vörå.

Diktarhemmet

Diktarhemmet i Borgå uppfördes år 1765 i Gamla stan. Diktarhemmet har, ända sedan det 1921 donerades till Finlands svenska författareförening av Mathilde och Holger Schildt, varit en hedersbostad för finlandssvenska författare.

I juni 2001 donerade Finlands svenska författareförening Diktarhemmet till SLS. En kommitté med representanter från Finlands svenska författareförening och SLS fattar beslut om boenderätten. För närvarande bor författaren Ulla-Lena Lundberg i Diktarhemmet.

Diktarhemmet i Borgå. Foto: SLS/Janne Rentola

Författargården Abrams

Författargården Abrams i Andkil, Vörå är uppförd kring sekelskiftet 1800. Gården testamenterades till SLS av affärsidkaren Matilda Westin. År 1992 gjordes gården till bostad för en svenskspråkig författare. Rätten att bo i Abramsgården beviljas på viss tid av SLS vetenskapliga råd. För närvarande bor kulturarbetaren och -journalisten Peter Lüttge på Abramsgården.

Abramsgården i Vörå. Foto: SLS/Linus Lindholm