Pörtomläraren Erik Orre, 1962. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Pedagogiska upplägg

Vi erbjuder pedagogiska upplägg för dig som söker efter kompletterande undervisningsmaterial med färdiga uppgifter.

Alla våra upplägg baserar sig på arkivmaterial och passar för undervisning i till exempel historia, samhällslära, modersmål och svenska, eller varför inte kulturarv, arkivkunskap och källkritik. Kom på besök, låna eller ladda ner!

Praktisk arkivkunskap för grupper

Kursen Arkiv i praktiken är utarbetad för gymnasiet och universitetsstuderande. Vi arbetar i grupp med originalmaterial. Under kursen talar vi om arkivens uppgift och innehåll, hur man kan använda arkiv samt om källkritik. Vi lär oss också hur man praktiskt går till väga när man besöker ett arkiv och forskar i arkivmaterial. Kursen tar cirka 90 minuter och är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Skolväskan

Skolväskan belyser samhällsutvecklingen under 1900-talet, speglad via verklighetstrogna kopior av arkivmaterial. Väskan består av temahelheterna skolmaterial, skolvardag och skolhistoria och passar för grupparbete.

Väskan lånas gratis till skolan för en överenskommen tid. Boka väskan på arkivet@sls.fi

1918

1918 – Jag var där är ett tvåspråkigt läromedel som bygger på arkivmaterial som belyser hur inbördeskriget påverkade den enskilda människan och hela samhället.

Boken är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Förutom arkivmaterial ingår källkritisk vägledning och uppgifter.

Webbplatsen 1918 består av två helheter, som stöder varandra:

  • Jag var där-läromaterialet, som kan laddas ner som pdf
  • Mera vittomfattande arkivmaterial med anknytning till händelserna 1918

Krigets barn

Krigets barn är ett läromedel om krigstiden 1939–1945, sedd ur det finländska barnets perspektiv. Barn från krigstiden kommer till tals via skoluppsatser, teckningar, brev, dagboksanteckningar och andra dokument ur arkiven. Arkivmaterialet ger en autentisk inblick i krigets vardag i Finland och följer även ett krigsbarn som skickas till Sverige.

Namnen i våra städer

Här kan du läsa om inofficiella namn på platser i städerna Karleby, Lovisa, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Du kan också dela med dig av andra benämningar du känner till.

Webbplatsen kan även användas som utgångspunkt för diskussion och arbeten i undervisningen. På webbplatsen hittar du färdiga uppgifter som högstadie- och gymnasieelever kan arbeta med.

Finna Klassrum

Finna Klassrum erbjuder pedagogiska upplägg från museer, arkiv och bibliotek. I Finna Klassrum kan lärare välja materialpaket som är anpassade till läroplanen för grundskolan och gymnasiet. Materialpaketen går att använda brett inom flera olika läroämnen och moduler.

SLS har bidragit med helheterna om Edith Södergran, stadsmiljön i förändring, platser i vår närmiljö, lekar från förr, Skyddskårernas verksamhet i Finland, veterinären Bernhard Åströms liv på det tidiga 1900-talet i Finland samt ljudhelheten Lyssna på dialekter och talspråk. Finna Klassrum kompletteras kontinuerligt med nya materialpaket.

Arkivhelheter på gratis.laromedel.fi

Intresserar emigration, Olympiska spelen i Helsingfors 1952, återanvändning under andra världskriget eller kanske välfärdssamhällets uppkomst? Vi har plockat material ur vårt arkiv och skapat tolv mindre temahelheter med bilder, dokument och uppgifter. Temahelheterna gör små nedslag i vår historia och ger en inblick i hur arkivmaterial ser ut eller vad det kan tillföra.

Helheterna kan användas fristående eller som komplement till Schildts & Söderströms läromedelsserie I tiden.

Topelius på gratis.laromedel.fi

Topelius för lågstadiet bygger på texter av författaren Zacharias Topelius och riktar sig särskilt till elever i årskurs 5 och 6. Här finns temahelheter som passar undervisningen i modersmål, men också historia, musik och bildkonst.

Topelius för gymnasiet riktar sig till dig som undervisar i historia eller modersmål på gymnasiet. Temahelheterna, med utgångspunkt i Topelius texter, gör 1800-talet levande och relevant för eleverna.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel i samarbete med SLS.

Har du frågor?

Kontakta oss på