Paolo Venini och Mona Morales-Schildt badar med Daphne i bakgrunden, 1970. SLS/Göran Schildts arkiv

Grunda en fond

Vi är en av de största förvaltarna av allmännyttiga donationer i Finland.

Sedan 1885 har vi fått ta emot generösa gåvor och testamenten för att stöda den svenska kulturen i vårt land.

Våra fonder

Vi har en lång erfarenhet av förvaltning av donationsfonder. I dag ansvarar vi för cirka 130 fonder för vår egen utdelning och verksamhet, samt äger och förvaltar Svenska kulturfondens närmare 500 fonder.

Vår verksamhet är möjlig tack vare den stabila grund som de framsynta donatorerna byggt, och som med tiden vuxit till ett betydande fondkapital. Som en stor förmögenhetsförvaltare arbetar vi för att förverkliga donatorernas vilja och visioner – detta för att främja den svenska kulturen, forskningen och utbildningen i Finland.

Donatorn väljer ändamålet

Det är enkelt att bilda en ny fond. Genom gåvobrev eller testamente kan du överlåta medel för att stöda bevarandet av det svenska kulturarvet i Finland. Vi följer dina önskemål för hur donationsmedlen, kapitalet eller avkastningen ska användas.

Av de mottagna medlen bildar vi en fond som, om inte annat bestäms, ska existera för all framtid. Som donator kan du specificera ändamålet för fonden men den kan också mer allmänt stöda våra eller Svenska kulturfondens syften.

I samband med donationer är det också möjligt att:

  • Få hjälp med frågor som rör arkivering av material. I vårt arkiv finns en stor mängd arkivmaterial från våra donatorer.
  • Avtala om skötseln av donatorns och närståendes gravar och arkiv. Vi ansvarar i nuläget för skötseln av kring 200 gravar.

Så här förvaltar vi fonder

Vår förmögenhetsförvaltning kännetecknas av stabilitet, långsiktighet och stor respekt för det förtroende donatorn givit oss. Vi följer strikt donatorns önskemål beträffande donationsmedlens användning.

Våra fonder sköts av pålitliga och erfarna förvaltare. Donationsmedlen placeras professionellt enligt bästa förvaltningspraxis under uppsikt av erfarna sakkunniga samt våra cirka 1 000 föreningsmedlemmar. Den genomsnittliga årliga avkastningen på våra placeringar har varit ca 8 % under de senaste 25 åren.

Vi värnar om transparens och är måna om att rapportera tydligt om vår förvaltning. Som donator kan du lita på att de donerade medlen förvaltas ansvarsfullt och enligt givna direktiv.

Donerade medel förvaltas i allmänhet tillsammans med våra övriga fondtillgångar. Avkastningen av den gemensamt förvaltade fondegendomen fördelas på fonderna i proportion till deras kapital.

Vi är inte skattskyldiga för de arv eller gåvor vi får. Företag och andra samfund kan avdra donationer till oss för upp till 50 000 euro per år från sin beskattningsbara inkomst. Privatpersoner har enligt nuvarande lagstiftning inte rätt till skatteavdrag för sina donationer.

Kontakta oss

Kontakta gärna vår vd Björn Teir för en närmare diskussion om hur du kan bidra till att stärka den svenska kulturen i Finland.

+358 50 553 51 08
bjorn.teir@sls.fi