Georg Henrik von Wright diskar ombord på Daphne, 1948. SLS/Göran Schildts arkiv

Ge ut en bok hos oss

Har du ett manus som passar in i vår utgivning?

Om du gillar att skriva och forskar inom humaniora eller samhällsvetenskaper är vi rätt förlag för dig! Vi ger ut vetenskaplig litteratur inom bland annat historia, filosofi, konst, musik, etnologi, litteratur, språk och samhälle. Vi publicerar tryckta böcker, e-böcker och webbutgåvor.

I vilken serie passar ditt manuskript?

Vi ger ut huvudserien Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS), SLS Varia och den populärvetenskapliga bokserien Värt att veta. Läs mer om vår utgivning här.

Skicka in!

Skicka in ditt färdiga manus med ett följebrev där du kort berättar om ditt ämne till utgivningschef Patricia Berg, patricia.berg@sls.fi. Föreslå samtidigt i vilken serie manuskriptet skulle passa.

Så här ska du skriva

Här hittar du praktiska anvisningar om hur noter, litteraturförteckning, bildtexter med mera ska skrivas.

Ditt manuskript kvalitetsgranskas

Två anonyma granskare, som utses av vår utgivningsnämnd, bedömer manuskriptets vetenskapliga nivå och relevans. De tar ställning till om material respektive metod är ändamålsenliga, tolkningarna väl underbyggda, argumenteringen stringent och slutsatserna motiverade. Granskarna kommenterar också manuskriptets språk, stil och akribi.

Endast färdiga manuskript granskas. Om författaren vill att boken illustreras ska en illustrationsplan bifogas till manuskriptet före granskningen.

Granskarna rekommenderar eller avråder från utgivning, och kan föreslå vidare bearbetning och kompletteringar av manuskriptet.

Utgivningsbeslut

Beslutet om utgivning fattas av vår utgivningsnämnd. Beslutet bygger på en bedömning av manuskriptets kvalitet och hur det passar vår utgivningsprofil samt på granskarnas utlåtanden.

Har du frågor?

Kontakta utgivningschef Patricia Berg