Smederna Johannes Lindgren och Werner Thors, 1933. Fotograf: Erik Hägglund. SLS/Erik Hägglunds fotosamling

Verksamhetsprinciper

Vår verksamhet styrs av definierade verksamhetsprinciper.

I all vår verksamhet följer vi god stiftelsepraxis. Du kan bekanta dig med våra verksamhetsprinciper enligt tema här.

Anmälningskanal

Våra medarbetare och samarbetspartner har möjlighet att anmäla misstanke om eventuella oegentligheter via en visselblåsningskanal, för att säkerställa att SLS följer de lagar och regler som gäller verksamheten och att ingen behandlas på ett olagligt eller osakligt sätt.