Gymnastikfest i Jakobstad, 1968. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Bli medlem

Svenska litteratursällskapet i Finland är en förening öppen för alla som stöder våra syften och verksamhet.

Som medlem kan du köpa våra böcker med 50 procents rabatt (rabatten gäller ett exemplar av varje bok) i Vetenskapsbokhandeln. Du får medlemstidningen Källan som utkommer med två nummer per år. Vi skickar även årsboken Historiska och litteraturhistoriska studier till dig.

Medlemsavgiften är 25 euro per år för årsmedlemmar och 800 euro (engångsavgift) för ständigt medlemskap.

Du kan lämna in din medlemsansökan på nätet. Du får meddelande per post när vi har behandlat din ansökan.

Ansök här

Fyll i den elektroniska ansökan, så kontaktar vi dig per post när vi har behandlat den.