Oravaisorkestern Tip Top bestående av Vilho Hemminki, Edvin Nygård och Tauno Björkholm, 1936. Fotograf: Erik Hägglund. SLS/Erik Hägglunds fotosamling

Ge ut musik med Finlands svenska folkmusikinstitut

Du spelar in – vi ger ut!

Vi ger ut både traditionell och nyskapande folkmusik i samarbete med folkmusikutövare och musiker. Utgåvorna ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och publiceras flera musiktjänster på nätet och som cd. Vi utlyser samarbetet en gång per år.

Hur går samarbetet till?

Inför utgivningen gör vi ett avtal där vi kommer överens om hur utgivningen går till, upplagans storlek och ansvarsfördelning. Vi reserverar resurser för tryckkostnader, grafik, fotografering, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. Vi samarbetar också kring utformningen av skivkonvolutet.

Som musikutövare ansvarar du för kostnader i samband med inspelningsarbetet samt innehållet för konvolutet och texthäftet.

Så här ansöker du

Skicka in din ansökan under den aktuella ansökningstiden.

Till ansökan ska du bifoga:

  • en minst 30 minuter lång demoinspelning i mp3-format
  • en detaljerad projektbeskrivning med tidtabell för utgivningen och budget där projektets helhetsfinansiering framgår

Vad händer med ansökan?

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut behandlar ansökningarna efter att ansökningstiden har gått ut. Alla som har ansökt om utgivningssamarbete får besked efter att redaktionsrådet fattat beslut om nästa samarbetspartner.

Har du frågor?

Kontakta producent Niklas Nyqvist