Vasa stadsbibliotek, 1963. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek. 
Samlingarna är placerade i Helsingfors och i Vasa. Biblioteket i Helsingfors är inriktat på bokhistoria, etnologi, folkloristik, litteraturvetenskap, språkvetenskap, person- och kulturhistoria samt skönlitteratur. Biblioteket i Vasa är inriktat på finlandssvensk och svensk folkmusik samt lokalhistoria.

Sök i vårt bokmaterial

Du hittar vår bibliotekskatalog på sls.finna.fi.