Observatorieberget i Helsingfors, 1890–1910. Fotograf: Gustav Sandberg. SLS/Gustav Sandbergs fotografisamling

Uppdrag, vision och strategi

SLS grundades den 5 februari 1885. Ända sedan dess har vårt uppdrag varit att utforska, samla in och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland.
Det är ett stort och viktigt uppdrag, som kräver att vi ständigt utvecklas. Här kan du läsa om våra värderingar, vår vision och strategi. Tillsammans utgör de grunden för vår verksamhet och visar oss vägen framåt. De hjälper oss helt enkelt att lyckas i vårt uppdrag.