Werna Ulfves (i mitten) på vulkanen Etna, 1967. SLS/Werna och Anders Ulfves arkiv

Informationstjänster och presentationer

Informationstjänst

Vi svarar gärna på frågor om vårt arkivmaterial per e-post eller via Finnas chatt.

Om du behöver mer information kan du kostnadsfritt boka en arkivarie för max 2 timmar för mer ingående handledning i informationssökning i våra databaser.

Kontakta oss på
arkivet@sls.fi
Finnas chatt

Presentationer och gruppbesök

Välkommen på gruppbesök till oss eller boka in dig för en virtuell presentation. Vi presenterar vårt uppdrag, vårt arkivmaterial och våra söksystem. Vi kan i mån av möjlighet även skräddarsy en presentation.

Kontakta oss på
arkivet@sls.fi

Idébanken

sls.finna.fi hittar du Idébanken, som är till för dig som studerar. I Idébanken har vi utgående från våra arkivsamlingar samlat tips, teman och helheter som kan vara till nytta särskilt för dig som ska skriva din kandidat- eller magisteravhandling.

Har du frågor?

Kontakta oss på