Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott

Erik Allardt (1925–2020) är känd som en av sociologins nyskapare i Norden. Han introducerade den moderna sociologin med amerikansk förebild och bidrog till att sociologin började betraktas som en central samhällsvetenskap med stort inflytande på samhällsdebatten.

Allardt strävade efter att skildra samhället som det såg ut just då, och parallellt utveckla sociologiska teorier. Han blev internationellt känd som forskare i politisk sociologi för sin forskning om kommunisternas väljarstöd och den nordiska välfärden. En viktig del av hans arbete handlar om minoriteter i Västeuropa, i synnerhet den finlandssvenska.

I Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott presenterar sex samhällsvetare Allardts forskning och analyserar hans roll som samhällspåverkare och intellektuell från 1950-talet fram till början av 2000-talet. Boken berättar samtidigt om samhällsutvecklingen i Finland efter andra världskriget.

I antologin medverkar Risto Alapuro, Matti Alestalo, Jussi Simpura, Aino Sinnemäki, Jan Sundberg och Hannu Uusitalo.

Utgivningsår
2024
ISBN
978-951-583-621-2
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Översättare
Nina Edgren-Henrichson
Thomas Rosenberg

I samma serie

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch