Ansök om trycknings- och översättningsstöd 1–26.4

Bild på tryckbokstäver.

Delegationen för den svenska litteraturens främjande handlägger statligt stöd för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska.

Delegationen handlägger även tryckningsstöd ur följande fonder inom SLS: Christian och Constance Westermarcks fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

Verket ska ges ut i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Det går också att söka stöd för böcker utgivna av privatpersoner på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas ansökan. Stöd kan inte sökas av bokens författare utan endast av utgivaren.

Stödet utbetalas när avtal har undertecknats och fyra (4) exemplar av den färdiga boken har sänts till SLS.

Aktuell ansökningstid är 1–26.4.2024
Följande ansökningstid är 1.10–31.10.2024

Ansökningsformulär och närmare information om ansökningsförfarandet här.

Frågor kan skickas till adressen delegationen@sls.fi .