Ny bok om att arbeta och fördriva tid i 1700-talets Europa

I Flitiga och sysslolösa tecknar Johanna Ilmakunnas en detaljrik bild av vardagen i högreståndsfamiljer. Arbete, eller sysslolöshet, val av livsstil, shopping i när och fjärran, handarbete som hobby och arbete, matupplevelser, familjeförhållanden och relationer över generationsgränserna är fenomen som känns lika aktuella i dag.

Hur kunde det dagliga livet i 1700-talets Europa te sig? Korrespondens, dagböcker, räkenskaper liksom föremål, målningar och gravyrer är källor till hur människor upplevde vardagens sysslor – men också sysslolöshet. Johanna Ilmakunnas presenterar tidens olika göromål och låter läsaren möta enskilda levnadsöden. Flertalet är adels- och ståndspersoner som levde i Stockholm och på den svenska landsbygden. De hade möjlighet att konsumera lyxvaror som siden och spetsar från Paris men ägnade sig även åt handarbete, läsning och trädgårdsarbete.

I Flitiga och sysslolösa bjuder Johanna Ilmakunnas in till herrgårdarnas och stadspalatsens rumsliga hierarkier, med storslagna salar för sällskapsliv och baler samt rum av mer privat karaktär där det kunde diskuteras politik och affärer. Läsaren får också insyn i tidens uppfostringsideal och de studier som bedrevs, möter familjens strukturer – generationsöverskridande och i omfattande nätverk – samt tar del av måltidernas och dukningarnas betydelse.

Denna mångfacetterade essäsamling är rikt illustrerad med porträtt och interiörer, målningar och gravyrer, fascinerande nedslag i 1700-talets små och stora världar av vardagsbestyr.

 

Johanna Ilmakunnas är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hennes forskning berör kulturhistoria mellan åren 1680 och 1850.

Recensionsexemplar och intervjuförfrågningar: Hanna Riska, försäljningsansvarig, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

Johanna Ilmakunnas
Flitiga och sysslolösa
Essäer om 1700-talets Europa
ISBN 978-951-583-609-0, inbunden, illustrerad, cirkapris 28 euro
Omslag: Kristin Lidström
Översättning: Sofia Gustafsson
Originalets titel: Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta (Siltala 2016)
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Pressbilder: